Spojme sa pre lepší život s autizmom

Auti 8

Prichádzame s myšlienkou založenia celoslovenskej platformy na pomoc osobám s autizmom a ich rodinám, ktorá chce združiť odborníkov aj odborné inštitúcie, organizácie, občianske združenia a centrá, ktoré sa tejto problematike venujú.

Jednotlivo nie sme takí silní ako spolu.

Spojme sa pre spoločný cieľ

​ Už roky na Slovensku pomáhame osobám s autizmom. Ako iniciátori platformy pracovne nazvanej „Auti 8“ prichádzame  s  okruhmi požiadaviek smerom k štátu a verejnosti v oblasti včasnej intervencie, zdravotníckej starostlivosti,  vzdelávania, podpory rodiny a sociálnych služieb pre deti a dospelých s poruchou autistického spektra (PAS). Otvorme diskusiu a zlepšime kvalitu života ľudí s autizmom a ich rodín na
Slovensku. 

Kontaktujte nás

Posuňme sa spolu ďalej

Veľká vďaka všetkým vám za doterajšiu prácu a srdce, ktoré venujete výnimočným deťom a dospelým s autizmom v našej krajine.  Tak ako doteraz, pokračujme každý vo svojej misii. Spojme sa a spoločne komunikujme príslušným organizáciám štátnej správy a samosprávy naše požiadavky.

Spojme svoje sily smerom k nášmu spoločnému cieľu - zlepšiť kvalitu života ľudí s autizmom na Slovensku a ich rodín.

Zakladajúce inštitúcie

BUDEME RADI, AK SA K NÁM PRIDÁTE.

PONÚKAME VÁM SPOLUPRÁCU V TROCH OBLASTIACH:

1. Pripojte sa k memorandu spoločne s vašou inštitúciou, ktorá sa dlhodobo venuje
hľadaniu efektívnych riešení pre ľudí s autizmom.


2. Ak máte kapacitu na pravidelnejšiu spoluprácu, zapojte sa do niektorého odborného
panelu a pomôžte nám pri hľadaní dobrých riešení v navrhnutých, alebo nových témach.


3. Pomôžte nám so systémovými zmenami. Je to najužší typ spolupráce, pre ktorý hľadáme ľudí, ktorí majú dosah aspoň na niektoré časti súčasného systému, alebo vedia ovplyvniť celospoločenskú diskusiu smerom k väčšej otvorenosti voči autistom a zmene kvality ich života.

AK SA ROZHODNETE PRE KTORÚKOĽVEK ÚROVEŇ SPOLUPRÁCE, DAJTE NÁM PROSÍM VEDIEŤ.

BUDEME SA TEŠIŤ NA SPOLUPRÁCU

Zakladajúci členovia platformy Auti 8:

Filip

Mgr. Filip
Vagač

Nadácia Rafael, Bratislava

unnamed (2)

Ing. Kateřina Nakládalová

Autistické centrum Andreas n. o., Bratislava

1

Mgr. Jana Čajágiová,

Centrum sociálnych služieb prof. K. Matulaya pre deti a dospelých, Bratislava

IMG-20210327-WA0013

Mgr. Dagmar Šuranová

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, Jozefská 6, Bratislava

Hnilicova_faeb166b18_512x768

MUDr. Silvia Hnilicová, PhD.

Akademické centrum pre výskum autizmu, o. z., Bratislava

bednar

PhDr. Jozef
Bednár, phd.

novinár a bloger

gromosova (1)

Mgr. Katarína Gromošová

Centrum včasnej intervencie Prešov

eva

Mgr. Eva Turáková

Autisti Prešov, Súkromná spojená škola, Prešov, Francesco - regionálne autistické centrum, Krajské autistické centrum Prešov, n. o., Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Prešov

Projekt ‘Zapojenie verejnosti do prípravy Koncepcie pomoci ľuďom s autizmom’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.