Spojme sa

Kontaktujte nás

info@auti8.sk

Spojme sa pre lepší život s autizmom

Ak vás oslovilo Memorandum, ponúkame vám spoluprácu v troch oblastiach:

Naše sociálne siete

1. Pripojte sa k memorandu spoločne s vašou inštitúciou, ktorá sa dlhodobo venuje
hľadaniu efektívnych riešení pre ľudí s autizmom.

2. Ak máte kapacitu na pravidelnejšiu spoluprácu, zapojte sa do niektorého odborného panelu a pomôžte nám pri hľadaní dobrých riešení v navrhnutých, alebo nových témach.

3. Pomôžte nám so systémovými zmenami. Je to najužší typ spolupráce, pre ktorý hľadáme ľudí, ktorí majú dosah aspoň na niektoré časti súčasného systému, alebo vedia ovplyvniť
celospoločenskú diskusiu smerom k väčšej otvorenosti voči autistom a zmene kvality ich života.